czwartek, 12 marca 2020

UWAGA!

Szanowni Państwo,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Okresu zamknięcia przedszkola nie traktujemy jako ferii, tylko jako okres dydaktyczny w domowych warunkach, zachęcamy rodziców lub dorosłych opiekujących się Państwa dziećmi do wspólnych działań w domu o tematyce wiosennej, przygotowanie wiosennych książeczek, wiosennych prac plastycznych, składanie kwiatów z papieru, pisania - czytania wiosennych wierszy, itp. Wypracowanymi działaniami dzieci będą mogły pochwalić się
w grupach po powrocie do przedszkola.
Prosimy o przekazanie osobom, które będą opiekować się Państwa dzieckiem, podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny oraz rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń.

Zobowiązujemy Rodziców do śledzenia informacji na naszym blogu, fanpage - u oraz grupie zamkniętej na Facebooku oraz przypilnowania, aby dzieci w czasie zawieszenia zajęć przebywały w domu.

Z poważaniem
Jadwiga Kowalska
Dyrektor Przedszkola
Niepublicznego Źródełko

Brak komentarzy: