środa, 19 czerwca 2019

czwartek, 6 czerwca 2019

LISTA OPŁAT CZERWIEC


ODPŁATNOŚĆ W MIESIĄCU czerwcu ZBIERANA BĘDZIE
19czerwca i 26 czerwca W GODZINACH 14:00-16:30


 ODPŁATNOŚĆ czerwiec 2019
 nr identyfikacyjne u p. Ewy 
NR KWOTA ZALEGŁA KWOTA BIEŻĄCA
      1.        


396,00 zł
      2.        


382,00 zł
      3.        


298,00 zł
      4.        


298,00 zł
      5.        
382,00 zł
333,00 zł
      6.        


382,00 zł
      7.        
368,00 zł
403,00 zł
      8.        
382,00 zł
375,00 zł
      9.        
410,00 zł
396,00 zł
     10.    


389,00 zł
     11.    


375,00 zł
     12.    


403,00 zł
     13.    


340,00 zł
     14.    


340,00 zł
     15.    


389,00 zł
     16.    


347,00 zł
     17.    


375,00 zł
     18.    


368,00 zł
     19.    
368,00 zł
270,00 zł
     20.    
410,00 zł
396,00 zł
     21.    


368,00 zł
     22.    


347,00 zł
     23.    


389,00 zł
     24.    


403,00 zł
     25.    


389,00 zł
     26.    
382,00 zł
396,00 zł
     27.    
340,00 zł
340,00 zł
     28.    


361,00 zł
     29.    
319,00 zł
382,00 zł
     30.    
396,00 zł
340,00 zł
     31.    


 396,00 zł
     32.    


403,00 zł
     33.    


 347,00 zł
     34.    


 375,00 zł
     35.    


403,00 zł
     36.    
2020 zł +298 zł

     37.    


403,00 zł
     38.    
375,00 zł
354,00 zł
     39.    


 403,00zł
     40.    


 396,00 zł
     41.    


403,00 zł
     42.    
389,00 zł
 389,00 zł
     43.    
333 zł +410 zł
403,00 zł
     44.    


396,00 zł
     45.    


403,00 zł
     46.    


403,00 zł
     47.    


389,00 zł
     48.    


396,00 zł
     49.    
410,00 zł
 382,00 zł
     50.    
368,00 zł
403,00 zł
     51.    


 403,00 zł
     52.    


403,00 zł
     53.    
403 zł
403,00 zł
     54.    
 396 zł + 291 zł+ 403 zł
403,00 zł
     55.    

 382,00 zł
     56.    

 396,00 zł
     57.    
375,00 zł
403,00 zł
     58.    
382 zł
403,00 zł
     59.    


368,00 zł
     60.    
375,00 zł
375,00 zł
     61.    


396,00 zł
     62.    


 305,00 zł
     63.    


 396,00 zł
     64.    


382,00 zł
     65.    
382 zł+417 zł + 389 zł
403,00 zł
     66.    
382 zł + 410 zł
403,00 zł
     67.    


 368,00 zł
     68.    
403,00 zł
361,00 zł
     69.    


403,00 zł
     70.    


368,00 zł
     71.    


368,00 zł
     72.    


403,00 zł
     73.    


 396,00 zł
     74.    


 403,00 zł
     75.    


403,00 zł
     76.    


382,00 zł
     77.    


 396,00 zł
     78.    


347,00 zł
     79.    


403,00 zł
     80.    


340,00  zł
     81.    


354,00 zł
     82.    
340 zł +361 zł
368,00 zł
     83.    
382,00 zł
403,00 zł
     84.    


403,00 zł
     85.    
368,00 zł
396,00 zł
     86.    
382,00 zł
396,00 zł
     87.    


403,00 zł
     88.    


 368,00 zł
     89.    


403,00 zł
     90.    


 375,00 zł
     91.    


403,00 zł
     92.    


 368,00 zł
     93.    


 368,00 zł
     94.    


 403,00 zł
     95.    


375,00 zł
     96.    


340,00 zł
     97.    


326,00 zł
     98.    


396,00 zł
     99.    


403,00 zł
     100.                       


382,00 zł
     101.                       
375,00 zł
403,00 zł
     102.                       


354,00 zł
     103.                       
140,00 zł                  126,00zł
     104.                       


268,00 zł
     105.                       


340,00 zł
     106.                       
312,00 zł
 347,00 zł
     107.                       
382,00 zł
403,00 zł
     108.                       


382,00 zł
     109.                       


382,00 zł
     110.                       
417 zł+333 zł
333,00 zł
     111.                       


 326,00 zł
     112.                       


375,00 zł
     113.                       


403,00 zł
     114.                       


403,00 zł
     115.                       


375,00 zł
     116.                       
410 zł 312 zł +396 zł
403,00 zł
     117.                       
403 zł+ 326 zł
389,00 zł
     118.                       


389,00 zł
     119.                       
382 zł +354 zł
389,00 zł
     120.                       


403,00 zł
     121.                       


 340,00 zł
     122.                       
396,00 zł
 403,00 zł
     123.                       


368,00 zł
     124.                       


 361,00 zł
     125.                       


 347,00zł
     126.                       
389,00 zł
396,00 zł
     127.                       


 396,00 zł
     128.                       


 326,00 zł
     129.                       
368,00 zł
368,00 zł
     130.                       
347,00 zł
403,00 zł
     131.                       


347,00 zł
     132.                       


361,00 zł
     133.                       


 403,00 zł
     134.                       
347,00 zł
 389,00zł
     135.                       


396,00 zł
     136.                       
368,00 zł
333,00 zł
     137.                       
333 zł +263 zł
263,00 zł
     138.                       
410,00 zł
361,00 zł
     139.                       


 361,00 zł
     140.                       


 319,00 zł
     141.                       
403,00 zł
389,00 zł
     142.                       


368,00 zł
     143.                       


382,00 zł

     144.                       


354,00 zł
     145.                       


354,00 zł
     146.                       


    375,00zł
     147.                       
2718 zł +347 zł +284 zł+340zł
333,00 zł


148

403,00 zł
149 333,00 zł
347,00 zł
150

389,00 zł
151

396,00 zł
152

396,00 zł
153 326 zł
270,00 zł
154

382,00 zł
155


156 375,00 zł
361,00 zł
157158 298,00 zł
333,00 zł