piątek, 14 sierpnia 2020

Opłaty sierpień

 Opłaty za przedszkole w miesiącu sierpniu dla dzieci uczęszczających do przedszkola będą naliczane z czesnym obniżonym do kwoty 160 zł. Wysokość opłat podana zostanie po 17 sierpnia. Opłaty dla dzieci nieuczęszczających do placówki w sierpniu nie będą naliczane.