czwartek, 23 stycznia 2020

Filharmonia Pomorska

Wczoraj odbył się koncert muzyków z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Artyści zaprezentowali spektakl pt. "Dur i moll".


sobota, 18 stycznia 2020

piątek, 17 stycznia 2020

Styczniowa Filharmonia Pomysłów

Wczoraj odbył się koncert Filharmonii Pomysłów dla dzieci. Artyści zaprezentowali spektakl pt. "Supermarket tańczących skarpet".


czwartek, 9 stycznia 2020

Lista odpłatności w styczniu

Odpłatność w styczniu zbierana będzie 14, 21, 23 stycznia w godzinach 14:00-16:30

 ODPŁATNOŚĆ STYCZEŃ 2019
nr identyfikacyjne u p. Agnieszki

NR
KWOTA ZALEGŁA
KWOTA BIEŻĄCA
1

416,00 zł
2

456,00 zł
3
289,00 zł
0,00 zł
4
289,00 zł
0,00 zł
5

456,00 zł
6

456,00 zł
7
448,00 zł
8
472,00 zł
456,00 zł
9

456,00 zł
10

456,00 zł
11

480,00 zł
12

296,00 zł
13

488,00 zł
14

416,00 zł
15

448,00 zł
16
347zł + 79zł+354zł
0,00 zł
17

440,00 zł
18

488,00 zł
19
163zł
0,00 zł
20
472,00 zł
472,00 zł
21

448,00 zł
22

448,00 zł
23

376,00 zł
24
156,00 zl
0,00 zł
25
389,00 zł
0,00 zł
26
170,00 zł+389,00zł
0,00 zł
27
340,00 zł+354,00zł
0,00 zł
28

464,00 zł
29
504,00 zł+464,00zł+376,00 zł
336,00 zł
30
472,00 zł
456,00 zł
31
177 zł
0,00 zł
32.

448,00 zł
33.
382,00 zł
0,00 zł
34.

519,00 zł
35.

472,00 zł
36.

519,00 zł
37.

464,00 zł
38.

0,00 zł
39.

464,00 zł
40.

416,00 zł
41.
440,00 zł + 472,00 zł
472,00 zł
42.
472,00 zł
464,00 zł
43.
448,00 zł
472,00 zł
44.

432,00 zł
45.
412,00 zł + 472,00 zł
472,00 zł
46.

464,00 zł
47.

456,00 zł
48.
448 zł +440,00 zł
464,00 zł
49.

456,00 zł
50.
360,00 zł
440,00 zł
51.

464,00 zł
52.

456,00 zł
53
456,00 zł
448,00 zł
54
403zł+ 163zł+410zł
0,00 zł
55
198zł+389zł
0,00 zł
56

448,00 zł
57

0,00 zł
58

0,00 zł
59

440,00 zł
60

432,00 zł
61

0,00 zł
62

456,00 zł
63
354,00 zł
0,00 zł
64
163,00 zł
0,00 zł
65
403zł+163zł+375zł
0,00 zł
66
403zł+170zł+354zł
0,00 zł
67
354,00 zł
0,00 zł
68

0,00 zł
69
410,00 zł
0,00 zł
70
200,00 zł
256,00 zł
71

0,00 zł
72
403,00 zł
0,00 zł
73

336,00 zł
74

400,00 zł
75
198,00 zł
0,00 zł
76
410,00 zł
0,00 zł
77
424,00 zł
400,00 zł
78

472,00 zł
79

440,00 zł
80

400,00 zł
81
360,00 zł
408,00 zł
82
472,00 zł
448,00 zł
83

472,00 zł
84

456,00 zł
85

424,00 zł
86

432,00 zł
87.
472,00 zł
472,00 zł
88
456,00 zł
89.
472,00 zł
480,00 zł
90.
440,00 zł
408,00 zł
91.

456,00 zł
92.

432,00 zł
93.

432,00 zł
94.

464,00 zł
95.

488,00 zł
96.

432,00 zł
97.

440,00 zł
98.

440,00 zł
99.
400,00 zł + 440,00 zł
408,00 zł
100.

464,00 zł
101.
416,00 zł + 456,00 zł
432,00 zł
102.
472,00 zł
416,00 zł
103

0,00 zł
104

200,00 zł
105

472,00 zł
106

448,00 zł
107
448,00 zł
456,00 zł
108.
424,00 zł
456,00 zł
109.

456,00 zł
110.
417zł+333zł+333zł+384,00 zł
384,00 zł
111.

456,00 zł
112.

456,00 zł
113.
472,00 zł+336,00 zł+384,00
480,00 zł
114.
472,00 zł
480,00 zł
115.

0,00 zł
116.
440,00 zł
472,00 zł
117.

494,00 zł
118.

472,00 zł
119.

448,00 zł
120.

448,00 zł
121.

424,00 zł
122.
472,00 zł
416,00 zł
123.

464,00 zł
124.

0,00 zł
125.
392,00 zł
448,00 zł
126
417,00 zł
456,00 zł
127

448,00 zł
128.

408,00 zł
129
376,00 zł
130.
135+331zł+504zł+472,00 zł
456,00 zł
131.

448,00 zł
132.

0,00 zł
133.

464,00 zł
134.

424,00 zł
135.
472,00 zł+472,00 zł
440,00 zł
136.
448,00 zł
400,00 zł
137.

440,00 zł
138.

464,00 zł
139.

448,00 zł
140.

464,00 zł
141
416,00 zł
142.

424,00 zł
143.
464,00 zł+ 416,00 zł
432,00 zł
144.

416,00 zł
145.

432,00 zł
146.

472,00 zł
147.
403+408+416+464
432,00 zł
148.

448,00 zł
149

400,00 zł
150.

456,00 zł
151.

472,00 zł
152.

472,00 zł
153.


154.

0,00 zł
155.


156.

336,00 zł
157.


158.
46,00 zł + 320,00 zł
336,00 zł
159.
488,00 zł+416,00zł+384,00 zł
448,00 zł
160.

0,00 zł
161.
456,00 zł
162.

392,00 zł
163.

464,00 zł
164.

472,00 zł
165.

464,00 zł
166.

472,00 zł
167.
376,00 zł + 472,00 zł
392,00 zł
168.

472,00 zł
169.

456,00 zł
170.

456,00 zł
171.

464,00 zł
172.
464,00 zł + 472,00 zł
456,00 zł
173.

408,00 zł
174.
440,00 zł + 440,00 zl
464,00 zł
175.

464,00 zł
176.

368,00 zł
177.
413,00 zł
368,00 zł
178.

440,00 zł
179.

432,00 zł
180.

508,00 zł
181.

456,00 zł
182.

448,00 zł
183.

416,00 zł
184.

472,00 zł
185.
456,00 zł
440,00 zł
186.

464,00 zł
187.

456,00 zł
188.

464,00 zł
189.

440,00 zł
190.

414,00 zł
191.

456,00 zł
192.

464,00 zł
193.

464,00 zł