czwartek, 14 maja 2020

Opłaty majowe


Szanowni Rodzice,

          Informujemy, że w związku ze zmianą organizacji pracy placówki opłata stała w miesiącu maju 2020 została ustalona w wysokości 160 zł dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola oraz 250 zł dla dzieci korzystających z usług przedszkola w miesiącu maju.
         Kwota czesnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola w maju będzie podawana indywidualnie uwzględniając przypisy żywieniowe za miesiąc maj oraz odpisy za żywienie za marzec.